نصب تجهیزات ترافیکی به منظور آرام سازی جریان ترافیک

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ مهدی لطفی با تاکید بر اهمیت علائم هشدار دهنده ترافیکی در هدایت رانندگان، گفت: نصب سه مورد تابلوی ترافیکی پارک ویژه وسائط نقلیه معلولین، همچنین ۳۴ مورد استوانه ترافیکی و پنج مورد استوپر سیمانی جهت ایمن سازی معابر انجام شده است.

وی با بیان اینکه فلسفه اصلی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در معابر شهر، کاهش ترافیک و سهولت در عبور و مرور و حفظ سلامت شهروندان است، افزود: تجهیزات ایمنی از قبیل خط کشی ها، استوانه‌های ایمنی، نوشتارها و علائم ترافیکی، اثرات مثبتی بر بهبود ترافیک و حفظ جان سرنشینان وسایل نقلیه دارد و بطور غیر مستقیم در افزایش حجم عبوری ترافیک از معابر و کاهش تراکم خودروها نقش دارد.

 

 

نصب تجهیزات ترافیکی به منظور آرام سازی جریان ترافیک

نصب تجهیزات ترافیکی به منظور آرام سازی جریان ترافیک

نصب تجهیزات ترافیکی به منظور آرام سازی جریان ترافیک